Activiteitencommissie

In de gemeente worden verschillende activiteiten georganiseerd voor de diverse doelgroepen. De activiteiten hebben als doel om de gemeente te mogen opbouwen te groeien in geloof, waarbij verbondenheid met God en met elkaar we mogen leven zoals Hij het bedoeld heeft.

Wandelgroep

maandagavond om 19.00 uur en donderdagochtend om 10.00 uur,

starten vanuit het kerkgebouw na eerst een kop koffie te hebben gedronken.

Museumgroep

Museumgroep – is 19 januari naar het Fries museum geweest en op  4 april naar  Fogelsangh state.

Op de planning staat nog : Karin Bloemen,  Brigitte Kaandorp, de Aanslag van Harry Mulish,

De man fan dyn libben (theater) en naar de expositie van Daan Roosegaarde  in het Groninger museum.

Tuingroep

Tuingroep –  Op 16 maart naar  TUIN  en 13 april naar de Keukenhof te Lisse geweest. 

Het ligt in de planning om op 24 augustus naar de open dag te gaan van “De Teeroas” te Harkema.

Iedereen kan mee !! Voor informatie hierover kunt u contact opnemen met Ytje 442664 of Astrid 442359

Handlettergroep

Handlettergroep - start weer op woensdag 8 januari 2020 om 19.30 uur. ( één keer per maand ).

Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Annie Zwarts, email anniezwarts@gmail.com

Fietsgroep

Eén keer in de twee weken op vrijdag vanaf 13.00 uur, start vanaf de Ferbiningstsjerke.
Informatie Ytsje Hoekstra tel: 443883.