Corona beleid 25 september 2021

Coronabeleid per 25 september 2021

De overheid heeft per 25 september de verplichte 1,5 meter maatregel afgeschaft. Dit is een grote versoepeling van de coronamaatregelen! Daarbij vraagt de overheid wel om elkaar de ruimte te geven. Mensen die graag 1,5 meter afstand willen houden, moeten daarvoor de mogelijkheid krijgen. 

We wijzigen daarom het coronabeleid voor de kerkdiensten als volgt:
 
 • De verplichte 1,5 meter maatregel komt te vervallen.
 • In de kerkzaal wordt een gedeelte gereserveerd voor kerkgangers die wel 1,5 meter willen bewaren. Zij krijgen ook de gelegenheid om met die afstand de kerkzaal te verlaten.
 • Na de dienst kan er met elkaar worden koffiegedronken, zonder dat daarbij 1,5 meter afstand moet worden gehouden.
 • Samenzang is toegestaan. We zorgen daarbij voor een optimale ventilatie in de kerkzaal.
 • De kinderen van de bernetsjerke kunnen eerst mee in de kerkzaal (dit geldt vanaf 3 oktober).
 • Er wordt alleen digitaal en bij de uitgang gecollecteerd.
 • De kerkdiensten zijn nog steeds via www.kerkdienstgemist.nl thuis te volgen.

Voor andere kerkelijke activiteiten, bijeenkomsten en vergaderingen gelden geen beperkingen meer.

We benadrukken wel dat de basisregels blijven gelden:
 • Handen ontsmetten
 • Geen handen schudden
 • Hoesten en niezen in de elleboog,
 • Thuis blijven bij klachten, ook als dat lichte klachten zijn.

We zijn dankbaar dat er weer veel kan. Maar het virus is nog niet weg. Laten we ervoor bidden dat God ons beschermt en de juiste weg wijst.

Namens de kerkenraad,
Margriet Hiemstra
 
terug