Bernetsjerke: "Yn Gods Hân"

 Tijdens de zondagse eredienst gaan de kinderen eerst met de ouders in de kerkzaal. Na het gebed om opening van het Woord, wordt er een lied gezongen waarna de kinderen en de leiding het lantaarntje meenemen. Dit staat symbool voor het licht dat over Zijn Woord schijnt.

 We maken gebruik van het materiaal van Vertel het Maar en de leiding kan dit aanvullen met het materiaal dat ze zelf ook geschikt vinden. Dit kan bijvoorbeeld Bijbelbasic van het NBG zijn.

 Tijdens de collecte in de dienst komen de kinderen weer terug in de kerkzaal. Bij de bernetsjerke wordt er ook een collecte gehouden. De opbrengst daarvan wordt deels gebruikt voor het sponsorproject ‘Geef ze een high five’ van Beautiful gate en aanschaf van het materiaal.

 Er wordt gewerkt in 2 groepen; namelijk groep 1 t/m 4 en groep 5 t/m 8.

Bij bijzondere diensten is er geen bernetsjerke.

1x per maand, tijdens de ‘Ferbiningstijd-diensten’ , blijven de kinderen van de oudste groep in de kerkzaal.

 foto 1 nov 2019foto 3 nov 2019foto 2 nov 2019foto 4 nov 2019foto 8 nov 2019foto 5 nov 2019foto 6 nov 2019

Zoeken

Contactgegevens

Scriba Protestantse Gemeente De Westereen, Postbus 26, 9270 AA, De Westereen, 
E-mail: scriba@pkndewestereen.nl