Wijkindeling

De Protestantse gemeente bestaat uit 9 wijken.

 

Wijknr.

Straten

Ouderling/Diaken(en)

Wijk 1

Foarstrjitte, Miedloane, Boppewei, Djipswal, Mieden, De Acht, Munewei, Feddemastrjitte

Ouderling: Br. Jasper Zwarts (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)  tel: 06-51575010

Diakenen: Feike en José Visser (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Wijk 2

Van Harinxmaloane, De Bjirken, Westein,  Grienkamp, De Balstien, Brongersmastrjitte, De Teltsjebeam

Ouderling: Petra (tel: 0511-401416)

Diaken: Pieter van der Ploeg (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  tel: 0511-701720

Wijk 3

Tsjerkestrjitte, Parkloane, Doarpstrjitte, Keapmanswei, Keimpe Sikkemawei, Conradistrjitte, Nijverheidswei, Dwarsreed, Lange Reed, Ferbiningspaed, Buterwei, Elzeloane, Swemmerloane,

Ouderling: Br. Jasper Zwarts (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  tel: 06-51575010

Diaken: Riekje Riemersma (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Wijk 4

Eyssemawei, Sikke Boukestrjitte, Egbert Baarsmastrjitte, Van Sytzamawei, A. van der Meulenstrjitte, Daniël Bosmastrjitte, Pastorijeloane, Skoallestrjitte

Ouderling: Jannie Jouwstra (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. tel: 06-42742320 

Diaken: Hilbert Wagenaar (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Wijk 5

Salomon Levystrjitte, Harmen Brouwerloane, Toerstrjitte, Ferlinge Stasjonsstrjitte

Ouderling: Japke Pijnakker (tel: 0511-443809)

Diaken: Piet (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Wijk 6

Ljurkstrjitte, Lysterstrjitte, Gielfinkstrjitte, Putterstrjitte, Spjochtstrjitte, Fogelsang, Blokmiesstrjitte, Postdostrjitte, Skriesstrjitte, Klysterstrjitte, Eksterstrjitte

Ouderling: Gosse en Nanny Kamminga (tel: 0511-424585)

Diaken: Tsjikke Dijkstra (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Wijk 7

Brugchelencamp, Sikkemahûs, Finkstrjitte, Miesstrjitte

Ouderling: Gosse en Nanny Kamminga (tel: 0511-424585)       

Diaken: Andries (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Wijk 8

Eskdoarn, Noarder Stasjonsstrjitte, Kûkherne, Tolwei, Kûkhernsterwei, Suder Stasjonsstrjitte, Yndustrywei, Heidewei, Krikelbeam, Skeanpaed, Sânpaed, Boskwei, Heideloantsje, It Skier, Wyldpaed Oast, Bremwei, Toarnbei, Hagebeam

Buitenwijken: Feanwâlden, Kollumersweach en Wâlterswâld

Ouderling: Jannie Jouwstra (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.tel: 06-42742320

Diaken: Taeke Wijbenga Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. tel: 06-46401933

Wijk 9

De Gentiaan, Boskreed, De Pinksterblom, De Bûterblom, De Strieblom, De Swanneblom, De Reade Klaver, De Tuorrebout, De Margryt, De Greiden, Sportleane, De Dotterblom, It Heare-ein, It Gielhertsje, De Hynsteblom, De Wiken, Badhúswei, Boskwei Noard, Spoarbuorren Noard, Oastersingel, Roazeloane

Ouderling: Gosse en Nanny Kamminga (tel: 0511-424585)

Diaken: Bienke (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Zoeken

Contactgegevens

Scriba Protestantse Gemeente De Westereen, Postbus 26, 9270 AA, De Westereen, 
E-mail: scriba@pkndewestereen.nl