Museumgroep

Museumgroep – is 19 januari naar het Fries museum geweest en op  4 april naar  Fogelsangh state.

Op de planning staat nog : Karin Bloemen,  Brigitte Kaandorp, de Aanslag van Harry Mulish,

De man fan dyn libben (theater) en naar de expositie van Daan Roosegaarde  in het Groninger museum.

terug