Corona beleid

Coronabeleid vanaf 19 december

Het kabinet heeft op 18 december 2021 een totale lockdown afgekondigd. Deze lockdown duurt in ieder geval tot 15 januari 2022. In lijn met deze maatregel en in aansluiting op het advies van de PKN hebben wij het volgende besloten:

Kerkdiensten
Gedurende deze lockdown houden we alleen online kerkdiensten.
U kunt dus niet fysiek aanwezig zijn bij de kerkdiensten. U bent van harte welkom om de diensten thuis te volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/1197-Protestantse-Gemeente-De-Westereen/events/live.

Activiteiten, bijeenkomsten en vergaderingen
We houden gedurende de lockdown geen fysieke activiteiten, bijeenkomsten en vergaderingen.

Pastorale bezoeken
Alleen in urgente gevallen zullen er pastorale bezoeken plaatsvinden.

We zijn soms helemaal klaar met de coronamaatregelen. Het is zeker in deze kersttijd moeilijk te aanvaarden dat we weer in een lockdown zitten. De situatie lijkt steeds vaker uitzichtloos. Maar laten we ons niet uit het veld slaan. Ik sluit aan bij de woorden van ds René de Reuver, scriba van de generale synode van de PKN:
“We lezen in de Bijbel keer op keer dat God zich op de meest onverwachte momenten kenbaar maakt, juist in een duistere wereld en in donkere momenten. De geboorte van Jezus is daar een voorbeeld van. Laten we, hoe we de kerstnacht en de kerstdagen ook vieren, ons dan ook vasthouden aan de woorden van Jesaja:
Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht. 
Een kind is ons geboren,
een zoon is ons gegeven;
de heerschappij rust op zijn schouders.
Deze namen zal hij dragen: 
Wonderbare raadsman, Sterke God, Eeuwige vader, Vredevorst.
(Jesaja 9:1, 5)”

Namens de kerkenraad,
Margriet Hiemstra
 
terug