Giften 2022

Het afgelopen jaar 2022 hebben wij vele goede doelen mogen steunen met een financiële bijdrage.

                        
 Collecten  2022                                                   Bedrag

Toby en Aukje (per kwartaal)                                120,00 € 
Theo en Jinke (per kwartaal)                                120,00 € 
St. Schuilplaats                                                    250,00 € 
Kerk in nood                                                        250,00 € 
St. Liliane Fonds                                                 250,00 € 
Red een kind                                                       250,00 € 
Vluchtelingen Poolse - Russische grens         1.125,00 € 
Rudolf St. De Glind                                             475,00 € 
Oekraïne Noodhulp                                         4.500,00 € 
HTR Zwaagwesteinde                                        500,00 € 
Theo en Jinke                                                  1.330,00 € 
World Servants Damwâld                                   250,00 € 
World Servants De Westereen                           250,00 € 
MAF                                                                    935,70 € 
MAF (nagekomen gift)                                     1.300,00 € 
Noodhulp Pakistan                                             949,35 € 
Kerk en Israel                                                     230,00 € 
Werelddiaconaat Indonesië                               495,00 € 
Voedselbank Dantumadeel                               576,40 € 
St. Mensenkinderen (HA)                                  384,32 € 
kinderen in de knel                                           500,85 € 
Toby en Aukje (kinderkerk) geef ze de 5          358,92 € 


Wij zijn dankbaar dat wij, door uw gulle steun, zoveel goede doelen kunnen
bijstaan voor al het werk wat wordt gedaan voor de armen, de zieken, kinderen,
rampen en onderdrukking.
 
terug