Liturgie

MORGENDIENST (met viering van het Heilig Avondmaal)
Voorganger: ds. Bernard Terlouw
Organist: Hanneke Postma                                                                                                  

 
Zingen voor de dienst:
09:25 Joh. de Heer lied 836:1 + refr, 3 + refr.  Op die heuvel daarginds

ELB 189a:1,2   Vast Rots

welkom
 
09:30 INTOCHTSLIED: Psalm 51:1, 2  Ontferm U God
Stil gebed // Votum en Groet
Lezing: 10 geboden uit Exodus 20:1-17 NBV21
Gebed van schuldbelijdenis en genadeverkondinging
 
LIED:  Psalm 51:5 Schep in mij, God, een hart dat leeft in ‘t licht

Bernetsjerke (“nim no jimme ljochtsjes mar mei” en kinderen naar de Bernetsjerke)

Schriftlezing: Jesaja 53:1-12 BGT
 
LIED:  LvdK Gezang 187:1 Daar gaat een Lam

Uitleg en verkondiging
 
LIED:  LvdK Gezang 187:3  Ik al mij in uw lieflijkheid

Lezing formulier voor het Heilig Avondmaal
 
LIED: LvdK Gezang 182:2, 4 Gij wordt gegeseld

Gebed // delen van het brood en de wijn  // afsluiting
 
LIED: LvdK Gezang 182:6 O liefde, voor dit offer van uw leven

Pastorale mededelingen // Dankgebed en voorbeden

Collecte en terugkeer kinderen
 
SLOTLIED:  Psalm 118:10  De HEER is God

Wegzending en Zegen en Gezang 415:3 (Nieuwe Liedboek) Amen, amen, amen
terug