Oekraïne vluchtelingen

Oekraïense vluchtelingen

Zoals eerder afgekondigd, zijn wij aan het onderzoeken of wij als kerkelijke gemeente wat kunnen betekenen voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen in De Westereen. Inmiddels hebben wij daarover een overleg gehad met afgevaardigden van het dorpsbelang en de andere kerken uit ons dorp. De intentie is om hierin samen op te trekken. Er is ook contact geweest met de gemeente Dantumadiel. Op dit moment wordt getracht om uit de verschillende geledingen uit het dorp een stuurgroep te formeren, die de kar verder gaat trekken. Als u uw betrokkenheid kenbaar wilt maken of suggesties wilt doorgeven, dan kunt u dit doen via het e-mailadres dewestereenhelpt@gmail.com.

Margriet Hiemstra
 
terug