Liturgie

MORGENDIENST zondag 24 oktober 2021   BIJBELZONDAG
voorganger: ds. Bernard Terlouw
organist: Simon Schoon

met de doop van:           Amarins Kleefstra        dochter van Robert en Sanne Kleefstra
                                        Fenna Castelein            dochter van Berend Jan en Alien Castelein

                                        Jort Johannes Vries      zoon van Leon en Janneke de Vries
                                        Simen Jan Postma        zoon van Johannes en Alie Postma

 
Lied vóór de dienst: Opwekking 488 Heer ik kom tot U                                                                      

Welkom door predikant 
 
09:30 OPENINGSLIED:  Psalm 105:1, 3 Looft God den HEER, en laat ons blijde

Stil gebed // Votum en Groet  // Gebed
 
LIED:  Kom tot de Vader (Opwekking 599)                                          begeleid door Sanne & Marten
                                                                       tijdens het lied worden de dopelingen binnengedragen

Uitleg over de doop (= lezing formulier)


Voorstellen dopelingen: filmpje (taak: Alie Postma – muziek: Ik wens jou 2:46)

 
DOOPLIED: Verbonden met vader en moeder (alle coupletten)                                                         

Doopvragen (op podium) + doopgebed
Bediening van de doop + lezing van de Bijbelteksten + doopkaarsen
 
LIED: De Here zegent jou (KinderOpwekking 185)                             begeleid door Sanne & Marten

Kinderverhaal: het huis op de rots

 
LIED:  ELB 459 Lees je Bijbel, bid elke dag  (3 x, in NL, Fries, ENG)     kinderen naar de Bernetsjerke

Lezing uit de Bijbel: Hebr. 4:12 ,13 NBV21

Uitleg en verkondiging
 
LIED:  LB 313 (= LvdK Gez. 326) :1,3,4  Een rijke schat van wijsheid

Pastorale mededelingen  & Dankgebed en voorbeden

Aandacht voor collecte (& schaap / doopkaart / kinderbijbel, enz.) kinderen komen terug in de kerk
 
SLOTLIED:  Wat de toekomst brenge moge (LvdK 293:1,2,3)           graag op de wijze van The Rose

Zegen en Nieuwe Liedboek Gezang 416:1    Ga met God                                                                                
 
terug