Liturgie

FERBININGSTIID & STARTZONDAG op 26 september 2021
Voorganger: Bernard Terlouw
m.m.v. De Meeting Band                                                                                             

 
Zingen vooraf "Ik wil zingen van mijn Heiland"

Welkom  
 
09:30 OPENINGSLIED: Opw. 605 "Geef ons een lofgewaad"  (nagedachtenis Piet van der Ploeg)
Openingswoord (inleiding thema) en gebed
MEETING BAND: "Kom sa'st do bist"

kindermoment
 
MEETING BAND: (Bernetsjerke jongste groep) "Bid, zoek, klop"

Bijbellezing 1  Matt. 6 Onze Vader – versie NBV21

 
MEETING BAND: luisterlied: "It is well"

Bijbellezing 2  Hebr. 13:8 NBV
 
MEETING BAND:  Opwekking 705 "Toon mijn liefde"

korte overdenking
 
MEETING BAND:  "Groot is uw trouw"

Pastorale mededelingen / Dankgebed en voorbeden

Collecte
 
SLOTLIED: "Weest gezegend" (LEV)

Wegzending en Zegen
 
terug