Gemeente

Als Protestantse Gemeente De Westereen belijden wij Jezus Christus en we willen ons laten leiden door Gods Liefde. Onze kerkelijke gemeente maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland, en is ontstaan na een fusie tussen de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk in dit dorp in 2016. Sinds 2018 maken we gebruik van een nieuw, modern kerkgebouw; ‘de Ferbiningstsjerke’, met meerdere multifunctionele ruimtes en een nieuw jeugdhonk.
Maandelijks verschijnt ons kerkblad ‘De Ferbining’ en wekelijks onze nieuwsbrief ‘Weeknieuws’.
Ons beamerteam maakt het mogelijk dat de kerkdiensten elke zondag worden uitgezonden via ‘kerkdienstgemist.nl’. 

Onze kerkelijke gemeente telt (op 29 augustus 2020): 1217 leden, waarvan 498 Belijdende leden, 423 Doopleden en 296 mee geregistreerde en Geregistreerde Vrienden.
Wij zijn een doorsnee plattelandsgemeente. En, hoewel het ledenaantal is gedaald de afgelopen 4 jaar, zijn we een bloeiende gemeente, die de laatste jaren steeds meer mensen naar de kerk trekt.
Door onze diversiteit in geloofsbeleving, zijn wij een veelkleurige gemeente. Dit uit zich niet alleen in verschillende activiteiten, maar ook in verschillende vormen van kerkdiensten en diverse vormen van muzikale ondersteuning. Hierbij proberen we jongeren en randkerkelijken meer te betrekken bij onze kerk. We richten ons op het discipelschap. Dit willen we handen en voeten geven door onze betrokkenheid te vergroten dichtbij en veraf en door meer mensen in aanraking te laten komen met het evangelie van Jezus Christus.
LEDENAANTAL 29 AUGUSTUS 2020
  BL DL OVERIG TOTAAL
0-19 0 0% 122 29% 84 28% 206 16,9%
20-39 39 8% 145 34% 58 20% 242 19,9%
40-59 149 30% 101 24% 67 23% 317 26,0%
60-79 210 42% 45 11% 64 22% 319 26,2%
80+ 100 20% 10 2% 23 8% 133 10,9%
  498 100% 423 100% 296 100% 1217 100%
terug