Welkom

Wij heten u van harte welkom op de website van de Protestantse gemeente in De Westereen. Op deze website bieden wij u - meelevend of belangstellend - informatie over onze gemeente. Samen hebben wij het verlangen om gemeente van Jezus Christus te zijn, waar mensen leven van Gods genade en in onderlinge aandacht en liefde op elkaar betrokken zijn. Wij willen een plek zijn waar mensen groeien in het geloof en steeds meer gaan lijken op de Here Jezus. Ook willen wij graag dat iedereen de van God gekregen gaven gebruikt en zorg draagt voor de ander die - binnen en buiten de gemeente - op onze weg wordt geplaatst. Wij hopen dat u door het bekijken van onze website even enthousiast voor onze gemeente wordt als wij al zijn. Graag nodigen wij u uit om een kerkdienst te bezoeken of om mee te doen met één van de andere activiteiten die geboden worden om samen te zijn rondom het Evangelie van onze Heiland.

Nieuws

Kerkdiensten overzicht:

Klik op deze link:  kerkdiensten overzicht
 

Liturgie: Zondag 28 november

info: Protestantse Gemeente De Westereen (pkndewestereen.nl)

 

Bernestjerke:

Willen de ouders even doorgeven (voor donderdag 19:00 uur)
als hun kinderen naar de Bernetsjerke gaan?
emailadres:  bernetsjerke@pkndewestereen.nl
 

Meeting 12 december:

info:    Protestantse Gemeente De Westereen (pkndewestereen.nl)