Liturgie

MORGENDIENST voor HEMELVAARTSDAG 2022     (26 mei)
Voorganger: ds. Bernard Terlouw
Organist: Wijbe Kamminga                                                                                             

 
09:27 Zingen voor de dienst:  ELB 142 Majesteit, groot is zijn majesteit

welkom – lezen Handelingen 1:7-9 NBV21
 
09:30 INTOCHTSLIED (staande) PSALM 47:1,2  Volken weest verheugd, jubelt …
Stil gebed // Votum en Groet
LIED (staande)  Klein Gloria (Nieuwe Liedboek 195) Ere zij de Vader en de Zoon

Gebed om verlichting met de HG

1E LEZING: Filipp. 2:5-11 NBV21 en verkondiging: "Jezus is Heer, is Koning !"
 
LIED:  Joh. de Heer 722:1,2,3    Kroon Hem met gouden kroon

2E LEZING: Hebreeën 2:6-10 BGT en verkondiging: "Alles is Hem onderworpen !"
 
LIED: LvdK Gezang 399:5  Gij zit in de heerlijkheid aan 's Vaders rechterhand

3E LEZING: Hand. 1:7-11 en verkondiging: "Jezus komt weer !"
 
LIED: ELB 406:1, 3, 4 (met refrein) Eens zal op die grote morgen

Dankgebed en voorbeden

Collecte
 
SLOTLIED:  LvdK Gezang 300:1  Eens, als de bazuinen klinken

Wegzending en Zegen
 
SLOTLIED:  LvdK Gezang 300:6 Van die dag kan niemand weten
terug