Liturgie

MORGENDIENST (Eerste Pinksterdag 2024)
Voorganger ds. Bernard Terlouw
Muzikale begeleiding: Bauke Hoekstra, Eddy Huizinga

 
Zingen voor de dienst: Joh. de Heer Lied 57:1 – R – 3 – R  Er komen stromen van zegen

welkom
 
OPENINGSLIED: LvdK Gezang 244:1,2 Christus stoot de hemel open
Stil gebed // Votum en Groet
https://youtu.be/UAWzOD_H220?si=PAx3rcJKu8cVy5rB – Herman Boon- God is Geest

kinderen naar de Bernetsjerke (onder 'nim no jimme ljochtsjes mar mei…')
Gebed om verlichting met de HG
 
LIED: ELB 148 Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart

Schriftlezing: Handelingen 2:1-13 NBV21
 
LIED: Psalm 27:7 O als ik niet met opgeheven hoofde

Schriftlezing: Handelingen 2:14-40 NBV21
 
LIED: LvdK 250:1,2,4  Kom, Heil'ge Geest, Gij vogel Gods

Uitleg en verkondiging
 
LIED: ELB 147:1,3,6  Heer, ik hoor van rijke zegen

Geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel
 
LIED: Nieuwe Liedboek 195 (zgn. ‘Klein Gloria’) Ere zij de Vader

Pastorale mededelingen / Dankgebed en voorbeden
Collecte en terugkeer kinderen
 
SLOTLIED:  ELB 150:1,2  Ruis, o Godsstroom der genade

Wegzending en Zegen en Gezang 425 (Nieuwe Liedboek) Vervuld van Uw zegen

 
terug