Liturgie

ORDE VAN DIENST Israël zondag 9 oktober
Voorganger: dhr. A.Wienen Zuidhorn
Organist: dhr. Simon Schoon      

Zingen, lied voor de dienst: Psalm 84 1 + 2

Welkom
Votum & Groet

Zingen: Psalm 105 : 4, 5 en 6

Gebed

Kindermoment

Zingen: ‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God – Gereformeerd kerkboek 168 : 1

Schriftlezing: Genesis 13 (NBV21)

Zingen: Psalm 86 : 4 + 7

Preek

Zingen: Sela – Toekomst vol van hoop
via beamer: https://www.youtube.com/watch?v=gILLoOZ0qXc

Collecte

Presentatie World Servants reis

Mededelingen

Gebed met voorbeden

Zingen: Ik bouw op U – Opwekking 124

Zegen

 

terug