Liturgie

MORGENDIENST voor 2e ZONDAG VAN ADVENT
Voorganger ds. Bernard Terlouw
Organisten: Hanneke Postma en Melle Polet


Orgelspel, door Melle Polet
 
09:27 Zingen voor de dienst:  LvdK Gezang 26:1, 3  Daar is uit 's werelds duist're wolken

Welkom
 
09:30 OPENINGSSLIED: LvdK Gez. 118:1, 2 Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen  (orgel: Hanneke)

Stil gebed // Votum en Groet

Gebed van verootmoediging

Wetslezing: Romeinen 15:4-13 NBV21
 
LIED: Psalm 18:15  Ik loof U, HEER, ik loof uw zegeningen (orgel: Melle)
 
adventsproject  & aansteken 2e kaars  &  projectlied - melodie LvdK Gez. 133 (orgel: Hanneke)

Schriftlezing: Jesaja 11:1-10 NBV21
 
LIED:  LvdK Gezang 132:1,3 er is een roos ontloken

Uitleg en verkondiging
 
LIED: Nieuwe Liedboek Gez. 506:1, 2, 4   Wij trekken in een lange stoet

Presentatie nieuwe orgeltechniek: PSALM 150:1,2 (oude berijming)

Pastorale mededelingen / Dankgebed en voorbeden

Collecte en terugkeer kinderen
 
SLOTLIED:  LvdK Gezang 127:1,2  Gaat stillen in den lande

Wegzending en Zegen en Gezang 416:1 (Frysk – Nieuwe Liedboek)

 
terug