Liturgie

DRAAIBOEK voor de FERBININGSTIID op zondag 4 juni 2023
waarin de Doop bediend zal worden aan:
Jinthe   dochter van Pieter en Gretha Idsardi-Reitsema


Voorganger: ds. Bernard Terlouw
m.m.v. de Meetingband
 


Powerpoint vóór de dienst: "kinderen zijn hier welkom"

Welkom door Bernard 
 
09:30 Samen in de Naam van Jezus (Opwekking 167: 1 en 2)

Openingswoord & bidden
 
LIED:  Kom tot de Vader (Opwekking 599)                                             Jinthe wordt binnengedragen        

Uitleg over de doop (= lezing formulier)

Voorstellen Jinthe

 
LIED: Goodness of God (Bethel Music)                                                                                                                                         

Doopvragen (op podium) + doopgebed                                                                                                   
Bediening van de doop + lezing van de Bijbeltekst + doopkaars
 
LIED: Ik zegen jou in Jezus' Naam (Hemelhoog 507)

Kindermoment
 
KINDERLIED:  Kleuren, kleuren

We lezen uit de Bijbel: 2 Korintiërs 13:11-13

 
LIED:  Awesome God (Michael W. Smith)

Korte overdenking
 
LIED:  Jezus Overwinnaar (Opwekking 832)

Pastorale mededelingen

Dankgebed en voorbeden


Collecte

Zegen                                                                                                                                                      
 
SLOTLIED: Heer Uw licht en Uw liefde (Opwekking334:1 en 2)       (schaap/doopkaart/kinderbijbel)

(voorbeden voor wie dat wil en felicitaties doopouders)
 

terug