Liturgie

MORGENDIENST 16 JANUARI 2022                      De Ferbiningstsjerke, De Westereen
Thema: 'DEEL JE BEZIT'

Voorganger: ds. Bernard Terlouw


Welkom
 
09:30 LIED:  Gezang 465 Van U zijn alle dingen https://youtu.be/V2Ld3X-dA7k                    3:10
Stil gebed // Votum en Groet
Gebed om verlichting met de HG
 
LIED: Mijn waarde ligt niet in bezit - https://youtu.be/MSpQd9ExxlU                                    4:29

Schriftlezing:     1 Tim. 6:6-10 en 17-19 (Bijbel in Gewone Taal)

 
LIED: Jezus, alles geef ik over  https://youtu.be/f4N7fQegkM4                                              3:01

Schriftlezing:     2 Cor. 9:6 – 10 (Bijbel in Gewone Taal)
 
LIED:  Reisgenoten – Pelgrimstocht  https://youtu.be/ZeXC7wDcYO4                                    4:04

Uitleg en verkondiging
 
LIED: Geef Licht – Stef Bos https://youtu.be/rDyJUeeIV0A                                                      3:04

Geloofsbelijdenis: NGB artikel 36 (gedeeltelijk)

Pastorale mededelingen / Dankgebed en voorbeden

aandacht voor de collecte

Zegen
 
SLOTLIED:  Toekomst vol van Hoop https://youtu.be/jd5RRG505RM                                     5:49
 
terug