Liturgie

Zondag 5 december

voorganger: dhr. Gerlof Wiersma
organiste: Ymkje de Vries
 
Zingen voor de dienst:  Opwekking 281 Als een hert dat verlangt naar water

welkom door voorganger

Adventskaars aansteken + Start filmpje met bijbehorende gedichtje
 
09:30 OPENINGSLIED: Opwekking 217 O welk een wond’re verlosser

Luisteren/kijken YOUTUBE: https://www.youtube.com/watch?v=T28cgI-RAkc
Vanaf het begin tot 1:45 (!)
(Sela Votum en groet)
 
LIED:  Opwekking 733 De zon komt op maakt de morgen wakker

Gebed

Advendsproject + projectlied
 
LIED: Johannes de Heer 57 Er komen stromen van zegen
 
Uitleg en verkondiging (schriftlezing tijdens de preek)
Zie PowerPoint
 
LIED: Opwekking 789 U leert me lopen op het water

Pastorale mededelingen / Dankgebed en voorbeden

Collectes

Gebed/zegen
 
SLOTLIED:  Opwekking 710 Zegen mij op de weg die ik moet gaan

 
terug