Bernetsjerke

Elke zondagochtend is tijdens de eredienst een eigen moment voor de kinderen in de basisschoolleeftijd. De kinderen komen eerst in de kerkzaal. Voor de Schriftlezing wordt het bernetsjerkelied gezongen, waarna de kinderen het licht meenemen en naar hun eigen ruimte gaan. Soms wordt er een ander lied gezongen, bijvoorbeeld tijdens de Ferbiningstiid.

Tijdens de zomervakantie en Kerstvakantie is er geen bernetsjerke. Wel wordt dan de mogelijkheid geboden om een tasje met puzzels en kleurplaten mee te nemen de kerkzaal in. Na gebruik wel graag terug hangen. Ook tijdens de Kerk – School en Gezinsdienst is er geen bernetsjerke.
Na de zomervakantie starten we met een kennismakingsochtend. Dit is een langere dienst in de eigen ruimte, de kinderen komen dan niet eerst in de kerkzaal.

We werken met twee leeftijdsgroepen: bij de jongste groep zijn de kinderen uit groep 1 t/m 4 welkom en bij de oudste groep gaat het om de kinderen uit groep 5 t/m 8.

Er wordt gebruik gemaakt van de methode Vertel het Maar of Bijbel Basics van het Nederlands – Vlaams Bijbelgenootschap. Deze methodes sluiten aan op het belevingsspectrum in de basisschoolleeftijd. Eventueel wordt dit aangevuld met verhalen uit de kinderbijbel of andere evangelische boeken. Na het Bijbelverhaal wordt vaak een verwerking gemaakt die aansluit bij het verhaal of wordt er een spel gedaan.

In het jaar worden er twee projecten uitgevoerd, het Adventsproject als voorbereiding op Kerst en het project in de Veertigdagentijd als voorbereiding op Pasen.

Tijdens de bernetsjerke gaat er ook een spaarvarkentje rond. Het geld dat de kinderen daarin doen wordt deels gebruikt voor het sponsorproject: ‘Geef ze een High Five’ van Beautiful Gate. Zij richten zich op projecten voor kansarme kinderen in Zuid - Afrika. Op deze manier helpen de kinderen hier, de kinderen daar. Het andere deel wordt ingezet voor de aanschaf van materiaal dat gebruikt wordt bij de bernetsjerke. Naast het spaarvarkentje is er ook de mogelijkheid om giften voor het werk van de bernetsjerke te geven via de Ferbiningsapp.

Wij als leiding hopen er samen met de kinderen een leerzame en leuke tijd van te maken. Dat de kinderen zich er thuis voelen en op hun eigen niveau het Bijbelverhaal kunnen horen, en er samen over praten.Wij zijn op zoek naar:
U / JOU

Voor het geven van leiding aan de kinderen van
groep 5 t/m 8  tijdens de zondagse erediensten.
Functie-eisen: geen
Leeftijd: 16 – 100 jaar
Werktijden: eens in de 4 á 5 weken zondagochtend van half 10 tot einde kerkdienst.
Voorbereidingstijd is naar eigen inzicht in te vullen.
4 á 5  keer per jaar een vergadering.

Verdere informatie en aanmelding: trek iemand van de leiding even aan de mouw,
En leidinggeven bij bernetsjerke telt ook mee voor maatschappelijke stage ! 
terug