Activiteiten

In de gemeente worden verschillende activiteiten georganiseerd voor de diverse doelgroepen. De activiteiten hebben als doel om de gemeente te mogen opbouwen te groeien in geloof, waarbij verbondenheid met God en met elkaar we mogen leven zoals Hij het bedoeld heeft. Naast de erediensten worden er activiteiten georganiseerd zoals o.a. gemeentegroeigroep,  activiteiten voor mannnen, vrouwen en jongeren. 

Gemeente Groeigroepen (Thea v.d. Boon)

Gebedsgroep (Marjan Kleefstra)

Vrouwenvereniging "het Mosterdzaadje" Baukje Koonstra - v.d. Kooi en Tineke Veenstra - Visser 

Mannengroep (Jasper Zwarts)

Koffieochtend (Bernard Terlouw)

Wandelgroep 

Museumgroep (Astrid Kamminga)

Tuingroep (Astrid Kamminga)

Handlettergroep  (Annie Zwarts)

18+ gespreksgroep (Bernard Terlouw)

terug