Activiteiten

In de gemeente worden verschillende activiteiten georganiseerd voor de diverse doelgroepen. De activiteiten hebben als doel om de gemeente te mogen opbouwen te groeien in geloof, waarbij verbondenheid met God en met elkaar we mogen leven zoals Hij het bedoeld heeft. Naast de erediensten worden er activiteiten georganiseerd zoals o.a. gemeentegroeigroep,  activiteiten voor mannnen, vrouwen en jongeren. 

Gemeente Groeigroepen (Marjan Kleefstra)

Gebedsgroep (Margriet Terlouw)

Vrouwenvereniging "het Mosterdzaadje" (Mettie Hoekstra)

Mannengroep (Jasper Zwarts)

Koffieochtend (Reinder de Roos)

Wandelgroep

Museumgroep (Astrid Kamminga)

Tuingroep (Astrid Kamminga)

Handlettergroep  (Annie Zwarts)

Ouders in gebed (Margriet Terlouw)

18+ gespreksgroep (Bernard Terlouw)

terug