Nieuws

Liturgie zondag 21 juli: klik hierop


Kerkdiensten overzicht: klik hierop

Collecte digitaal via de F-App met een QR-code:  


 

Welkom


Wij heten u van harte welkom op de website van de Protestantse gemeente in De Westereen. Op deze website bieden wij u - meelevend of belangstellend - informatie over onze gemeente. Samen hebben wij het verlangen om gemeente van Jezus Christus te zijn, waar mensen leven van Gods genade en in onderlinge aandacht en liefde op elkaar betrokken zijn. Wij willen een plek zijn waar mensen groeien in het geloof en steeds meer gaan lijken op de Here Jezus. Ook willen wij graag dat iedereen de van God gekregen gaven gebruikt en zorg draagt voor de ander die - binnen en buiten de gemeente - op onze weg wordt geplaatst. Wij hopen dat u door het bekijken van onze website even enthousiast voor onze gemeente wordt als wij al zijn. Graag nodigen wij u uit om een kerkdienst te bezoeken of om mee te doen met één van de andere activiteiten die geboden worden om samen te zijn rondom het Evangelie van onze Heiland.