GemeenteGroeiGroep

Om te groeien in het geloof is het belangrijk dat je in gesprek kunt gaan met anderen. Om het geloofsgesprek binnen de gemeente te stimuleren zijn de zogeheten GemeenteGroeiGroepen (GGG) opgezet.

De bestaande groepen (6) starten weer eind september begin oktober.  
We komen ongeveer 8 keer per seizoen bij elkaar.  
Er zijn twee groepen op de donderdagavond en twee op de zondagavond
en een die wisselende avonden heeft en  een morgengroep.
Graag willen we starten met een nieuwe groep als hier genoeg animo
voor is o.l.v. Jasper en Ria Zwarts. Lijkt het u ook fijn om mee te doen
dan kunt u dat melden bij: Jasper of Ria Zwarts of bij Marjan Kleefstra 444574 

terug