Vrouwenvereniging "Het Mosterdzaadje"

Het is een vereniging die in het winterseizoen elke twee weken op woensdagavond om 20.00 uur bij elkaar komt. en organiseert zij de gezamenlijke kerstbroodmaaltijd voor bejaarden en alleengaanden. 

De tweewekelijkse bijeenkomst begint altijd met het lezen uit de bijbel met een bijpassende meditatie, gevolgd door zang en gebed en daarna worden de notulen voorgelezen. Na de pauze wordt de avond door enkele leden ingevuld met een actueel onderwerp of quiz. Ook worden sprekers uitgenodigd voor een bepaald onderwerp. Bloemschikken staat altijd hoog op de agenda en suggesties om een avond in te richten kunnen altijd ingebracht worden. In elk seizoen zijn er aantrekkelijke verschillende activiteiten. In de loop van de tijd is er een hechte vereniging ontstaan, enkele leden zijn al lid vanaf het begin.

Spreekt je dit aan, kom dan geheel vrijblijvend een avond langs om de sfeer te proeven.

U bent van harte welkom!!

Info:  Baukje Koonstra - v.d. Kooi 06 - 17164335
         Tineke Veenstra - Visser 0511 - 445245

terug