Liturgie

             Orde van dienst Zondag 21 juli 2024  
           Voorganger: dhr. Reinder de Roos Waskemeer
           Organist: Simon Schoon

 
 
Lied voor de dienst Elb 58 : 1-3 Zoek eerst het koninkrijk van God

Welkomstwoord

Intochtslied: Psalm 33: 1, 2 en 3 komt nu met zang

Votum en groet
Klein gloria

Gebed

Kijken naar: https://www.youtube.com/watch?v=igmGIA7VWBw

Kinderlied Jezus is de goede Herder
https://www.youtube.com/watch?v=d_TVcRkoGd4

Schriftlezing Psalm 139: 1-6 NBV21
Zingen Psalm 139 : 1 en 2 Heer die mij ziet zoals ik ben
Schriftlezing Johannes 10: 1-18 en 27-30 NBV21

Preek

Luisteren naar: Because He lives
https://www.youtube.com/watch?v=-LwBqG7uXbY
 (laatste 30 sec wegknippen)

Zingen Gezang 455: 1-3 Als hij maar van mij is

Afkondigingen
Dankgebed en voorbede
Collecte:

Slotlied  ELB 390: 1-5 maak ons tot een stralend licht

Zegen
Gezang 425


 

 
terug