Bernetsjerke start weer

Bernetsjerke is weer begonnen dus met ingang van komende zondag (5 sept)
willen we ons ‘bernetsjerkeliet’  weer invoeren.
Voor de schriftlezing zingen we ‘Nim no jimme ljochtsjes mar mei…..’,
(Melodie 2x  couplet ‘weet je dat de vader je kent’) Kinderen vertrekken tijdens
couplet 2. 
terug