zaterdag 4 november 2023

10:00-17:00 Symposium kerken (Garijp) Z1,Z3

Datum: 
 zaterdag 4 november 2023
Tijdstip: 
 10:00  - 15:00
Locatie: 
 Ferbiningstsjerke

10.30 ûntfangst mei kofje en wat lekkers
10.45 Start moarns
12.30 Iten mei sop en wat broadsjes en sa
13.30 midjesprogramma
15.30Einde mei evt in boarrel
 
De groep is om de 25 man mar de erfaring leart dat er san 20 komme.
 

terug